Chủ tịch và là Giám đốc điều hành của Cleo hair ISM.
tênKumi Lipman
Sau khi làm việc ở Tokyo, tôi trở về quê nhà Hiroshima để mở salon tóc. Với nhiều kinh nghiệm làm việc như một nhà tạo mẫu tóc ở Paris Collection cho nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng như Christian Dior, Celine và Lanvin........ Tôi cũng xuất hiện trên đài truyền hình địa phương với vai trò là cố vấn về tóc trong khoảng bảy năm. Hiện nay tôi có ba tiệm tóc ở Hiroshima và một ở Việt Nam. Tôi cũng là một tư vấn viên cho tóc và trang điểm.